Language of document :

Kanne 17.8.2009 - Simone Daake v. SMHV

(Asia F-72/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Simone Daake (Alicante, Espanja) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus SMHV:n 12.9.2008 tekemän sen päätöksen kumoamisesta, jolla kantajan työsopimus päätettiin, sekä vahingonkorvauksen maksamisesta; väitetty toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen ehtojen kiertäminen useilla peräkkäisillä määräaikaisilla sopimuksilla

Vaatimukset

SMHV:n 12.9.2008 päivätyssä kirjeessä tekemä ilmoitus siitä, että kantajan SMHV:n kanssa tekemä työsopimus päättyy 31.10.2008, on kumottava

SMHV:n 6.5.2009 tekemä päätös, jolla SMHV hylkäsi kantajan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 90 artiklan 2 kohdan nojalla 12.12.2008 tekemän valituksen, on kumottava

SMHV on tuomittava korvaamaan kantajalle aineellinen vahinko, jonka suuruus on

yhtäältä kantajalle muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan mukaisesti luokiteltuna sopimussuhteisena toimihenkilönä tosiasiallisesti 1.11.2005-31.10.2008 maksetun palkan sekä hänelle päivämäärästä 1.11.2008 alkaen tähän päivään asti maksetun työttömyyskorvauksen ja

toisaalta kantajalle muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 a artiklan mukaisesti päivämäärästä 1.11.2005 alkaen tähän päivään asti määräaikaisena sopimussuhteisena toimihenkilönä kuuluvan palkan tai toissijaisesti vähintään kantajalle muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 a artiklan mukaisesti 1.11.2005-31.10.2008 asti määräaikaisena sopimussuhteisena toimihenkilönä kuuluvan palkan sekä hänelle kuuluvan työttömyyskorvauksen, joka lasketaan hänelle lokakuussa 2008 kuuluvan palkan mukaan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 a artiklan mukaisesti, välinen erotus,

sekä tästä aiheutunut eläkkeen menetys ja muu vahinko sekä menetetyt palkkaedut ja etuudet, kun otetaan huomioon asianmukainen ja hänen suorituksensa huomioon ottava ylennys 1.4.2008

SMHV on velvoitettava korvaamaan aineeton vahinko, joka kantajalle on aiheutunut, kun häntä kohdeltiin syrjivästi verrattuna muihin SMHV:n työntekijöihin, siten että yhteisöjen tuomioistuin arvioi kyseisen korvauksen määrän

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

____________