Language of document :

2009. augusztus 17-én benyújtott kereset - Simone Daake kontra OHIM

(F-72/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Simone Daake (Alicante, Spanyolország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A jogvita tárgya és leírása

Az OHIM-nak a felperes munkaszerződése megszűnésére vonatkozó 2008. szeptember 12-i határozatának hatályon kívül helyezése, valamint kártérítés fizetése; a határozatlan idejű foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések egymást követő, határozott idejű szerződésekkel való állítólagos megkerülése

Kereseti kérelmek

A felperes kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg az OHIM-nak a 2008. szeptember 12-i levélben foglalt nyilatkozatát, miszerint a felperesnek az OHIM-mal kötött munkaszerződése 2008. október 31-én lejár,

-    helyezze hatályon kívül az OHIM 2009. május 6-i határozatát, amelyben az OHIM elutasította a felperesnek a személyzeti szabályzat 90. cikke (2) bekezdése alapján benyújtott 2008. december 12-i panaszát,

kötelezze az OHIM-ot arra, hogy térítse meg:

az egyrészről az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3a. cikke szerint szerződéses alkalmazottként való formális besorolása után 2005. november 1-jétől 2008. október 31-ig általa ténylegesen kapott díjazások, valamint a 2008. november 11-től máig neki kifizetett munkanélküli-ellátás,

másrészről pedig az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2a. cikke szerint ideiglenes alkalmazottként 2005. november 1-jétől máig neki járó díjazások - másodlagosan legalább az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2a. cikke szerint ideiglenes alkalmazottként 2005. november 1-jétől 2008. október 31-ig neki járó díjazások, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2a. cikke szerint 2008. október hónapjára neki járó díjazások alapján kiszámított, neki járó munkanélküli-ellátás -

valamint az ezáltal az öregségi nyugdíj és egyéb térítések, díjazások és juttatások vonatkozásában bekövetkezett károk, tekintettel a teljesítményeit figyelembe vevő és megfelelő 2008. április 1-jei előléptetésre,

közötti különbség mértékében a vagyoni kárát,

kötelezze az OHIM-ot, hogy térítse meg az OHIM többi alkalmazottjával szembeni hátrányos megkülönböztetés révén őt ért nem vagyoni kárt a Közszolgálati Törvényszék által meghatározandó mértékben,

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

____________