Language of document :

Beroep ingesteld op 17 augustus 2009 - Simone Daake / BHIM

(Zaak F-72/09)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Simone Daake (Alicante, Spanje) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het BHIM van 12 september 2008 om verzoeksters aanstellingsovereenkomst te beëindigen alsmede betaling van een schadevergoeding, op grond dat door opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd de voorschriften voor een aanstelling voor onbepaalde tijd zijn omzeild

Conclusies

de verklaring van het BHIM in de brief van 12 september 2008 dat haar aanstellingsovereenkomst met het BHIM op 31 oktober 2008 wordt beëindigd, nietig verklaren;

de beslissing van het BHIM van 6 mei 2009 houdende afwijzing van verzoeksters klacht uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het Ambtenarenstatuut van 12 december 2008, nietig verklaren;

het BHIM veroordelen tot vergoeding van verzoeksters immateriële schade bestaande in het verschil tussen

enerzijds haar daadwerkelijke salaris volgens de formele indeling als arbeidscontractant in de zin van artikel 3 bis RAP sinds 1 november 2005 tot en met 31 oktober 2008 alsmede de aan haar betaalde werkloosheidsuitkering sinds 1 november 2008 tot heden, en

anderzijds het haar toekomende salaris als tijdelijk functionaris in de zin van artikel 2, sub a, RAP sinds 1 november 2005 tot heden - subsidiair, ten minste het haar toekomende salaris als tijdelijk functionaris in de zin van artikel 2, sub a, RAP sinds 1 november 2005 tot en met 31 oktober 2008 alsmede de haar toekomende werkloosheidsuitkering bij berekening volgens het haar voor de maand oktober 2008 toekomende salaris overeenkomstig artikel 2, sub a, RAP -

alsmede tot vergoeding van de daardoor ontstane verliezen bij het pensioen en andere vergoedingen en toelagen met inachtneming van een passende en met haar prestaties overeenkomende bevordering per 1 april 2008;

het BHIM veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade die zij heeft geleden doordat zij is gediscrimineerd ten opzichte van andere medewerkers van het BHIM, waarvan de hoogte door het Gerecht zal worden vastgesteld;

het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) verwijzen in de kosten.

____________