Language of document :

Tožba, vložena 17. avgusta 2009 - Simone Daake proti UUNT

(Zadeva F-72/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Simone Daake (Alicante, Španija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predmet in opis spora

Odločba UUNT z dne 12. septembra 2008, s katero je bila razveljavljena pogodba o zaposlitvi, sklenjena s tožečo stranko, naj se razveljavi, toženi stranki pa naj se naloži plačilo odškodnine; očita se, da so se s sklepanjem zaporednih pogodb za določen čas obšli predpisi v zvezi z zaposlitvijo za nedoločen čas.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga naj se,

razveljavi pisno pojasnilo UUNT z dne 12. septembra 2008, s katerim je bilo odločeno, da se pogodba o zaposlitvi, ki jo je tožeča stranka sklenila z UUNT, konča 31. oktobra 2008;

razveljavi odločba UUNT z dne 6. maja 2009, s katero je UUNT zavrnilo pritožbo z dne 12. decembra 2008, ki jo je tožeča stranka vložila v skladu s členom 90(2);

UUNT naloži plačilo premoženjske škode v višini razlike med

po eni strani, dejanskimi prejemki glede na uradno razvrstitev tožeče stranke kot pogodbene uslužbenke v skladu s členom 3(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU) od 1. novembra 2005 do 31. oktobra 2008 in izplačanim nadomestilom za brezposelnost od 1. novembra 2008 do danes

in

po drugi strani, prejemki, ki tožeči stranki pripadajo kot uslužbenki za določen čas v skladu s členom 2(a) PZDU od 1. novembra 2005 do danes oziroma, podredno, vsaj prejemki, ki ji pripadajo kot uslužbenki za določen čas v skladu s členom 2(a) PZDU od 1. novembra 2005 do 31. oktobra 2008 in nadomestilom za brezposelnost, ki ji pripada, izračunanim ob upoštevanju prejemkov, ki ji v skladu s členom 2(a) PZDU pridajo za oktober 2008,

ter plačilo nadomestila za pri tem nastale izgube v zvezi s pokojninskimi prejemki in raznimi odškodninami, prejemki in dodatki ob upoštevanju napredovanja, ki bi se 1. aprila 2008 lahko štelo za primerno in utemeljeno z njenim delom;

UUNT naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi diskriminacije tožeče stranke v primerjavi z drugimi zaposlenimi pri UUNT, v višini, ki jo po lastni presoji določi Sodišče prve stopnje;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) naloži plačilo stroškov.

____________