Language of document : ECLI:EU:C:2009:385

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. június 18-i ítélete – Bizottság kontra Ausztria

(C‑422/08. sz. ügy)

„Tagállami kötelezettségszegés – 2004/35/EK irányelv – Környezeti felelősség – A környezeti károk megelőzése és felszámolása – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása”

1.                     Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EK 226. cikk) (vö. 10. pont)

2.                     Tagállamok – Kötelezettségek – Irányelvek végrehajtása – Kötelezettségszegés – A belső jogrendre alapított igazolás – Megengedhetetlenség (EK 226. cikk) (vö. 11. pont)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21‑i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 143., 56. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 357. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása.

Rendelkező rész

1)

Az Osztrák Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átültesse a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21‑i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet – nem teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.