Language of document : ECLI:EU:C:2009:385

2009 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas Komisija prieš Austriją

(Byla C‑422/08)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 2004/35/EB – Atsakomybė už aplinkos apsaugą – Žalos aplinkai prevencija ir ištaisymas – Neperkėlimas per nustatytą terminą“

1.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas – Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (EB 226 straipsnis) (žr. 10 punktą)

2.                     Valstybės narės – Įsipareigojimai – Direktyvų įgyvendinimas – Įsipareigojimų neįvykdymas – Vidaus tvarka grindžiamas pateisinimas – Nepriimtinumas (EB 226 straipsnis) (žr. 11 punktą)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Teisės nuostatų, būtinų perkelti 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, p. 56), nepriėmimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriėmusi 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) perkeliančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.