Language of document :

Žaloba podaná dne 16. října 2009 - Nolin v. Komise

(Věc F-82/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel Nolin (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Žádost o zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 19. prosince 2008 týkající se odnětí bodů pro povýšení a prioritních bodů žalobci.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí generálního ředitele GŘ pro personál a administrativu ze dne 19. prosince 2008;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila částku 3 000 eur z titulu náhrady škody a úroků jako odškodnění za nemajetkovou újmu, kterou utrpěl z důvodu jejího urážlivého a šikanujícího chování a porušená zásady legitimního očekávání, které mělo za následek popření jeho práva na účinný procesní prostředek;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________