Language of document :

Sag anlagt den 16. oktober 2009 - Nolin mod Kommissionen

(Sag F-82/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel Nolin (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 19. december 2008 om at slette sagsøgerens forfremmelses- og prioritetspoint.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, som generaldirektøren for GD Admin traf den 19. december 2008 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 3 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren blev forvoldt ved Kommissionens krænkende og generende adfærd samt ved krænkelsen af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, der har medført en tilsidesættelse af hans faktiske søgsmålsret.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________