Language of document :

Kanne 16.10.2009 - Nolin v. komissio

(Asia F-82/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michel Nolin (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen 19.12.2008 tekemän sen päätöksen kumoaminen, joka koskee kantajan ylennys- ja etusijapisteiden poistamista.

Vaatimukset

henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtajan 19.12.2008 tekemä päätös on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 3 000 euron suuruinen vahingonkorvaus korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka kantajalle on aiheutunut siitä, että komissio toimi loukkaavalla tavalla ja siitä, että perustellun luottamuksen periaatetta loukattiin, mistä aiheutui, että hänen oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin laiminlyötiin

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________