Language of document :

2009. október 16-án benyújtott kereset - Nolin kontra Bizottság

(F-82/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel Nolin (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság 2008. december 19-i, a felperes előmeneteli és elsőbbségi pontjainak törléséről szóló határozatának megsemmisítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatójának 2008. december 19-i határozatát;

A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze 3000 euró összegű nem vagyoni kártérítésnek a felperes részére történő megfizetésére a Bizottság sértő és zaklató magatartása miatt, valamint a bizalomvédelem elvének megsértése miatt, amely a felperes tényleges jogorvoslathoz való jogának megsértését idézte elő.

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________