Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 16. oktobrī - Nolin/Komisija

(lieta F-82/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Nolin, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 19. decembra lēmumu par prasītāja amatā paaugstināšanas punktu un prioritātes punktu atcelšanu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta (ĢD ADMIN) ģenerāldirektora 2008. gada 19. decembra lēmumu;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam zaudējumu atlīdzināšanai summu EUR 3000 apmērā, lai kompensētu morālo kaitējumu, kas tam radies sakarā ar Komisijas aizskarošo un aizvainojošo rīcību un tiesiskas paļāvības principa pārkāpumu, kura rezultātā tika pārkāptas tā tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________