Language of document :

Beroep ingesteld op 16 oktober 2009 - Nolin / Commissie

(Zaak F-82/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michel Nolin (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG van 19 december 2008 betreffende de intrekking van verzoekers bevorderings- en gratificatiepunten

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de directeur-generaal van het DG Admin van 19 december 2008;

veroordeling van de Commissie tot betaling van een bedrag van 3 000 EUR aan verzoeker ter vergoeding van de immateriële schade die hij heeft geleden door haar kwetsend en beledigend gedrag alsmede door de schending van het beginsel van gewettigd vertrouwen waardoor inbreuk is gemaakt op zijn recht op een doeltreffend beroep;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

____________