Language of document :

Acțiune introdusă la 16 octombrie 2009 - Nolin/Comisia

(Cauza F-82/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michel Nolin (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei AIPN din 19 decembrie 2008 privind anularea punctelor de promovare și de prioritate ale reclamantului.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei directorului general al DG Admin din 19 decembrie 2008;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a unei sume de 3 000 de euro cu titlu de daune interese, pentru repararea prejudiciului moral suferit ca urmare a conduitei șicanatorii a acesteia și ca urmare a încălcării principiului încrederii legitime care a condus la nerespectarea dreptului efectiv al reclamantului la acțiune;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________