Language of document :

14. septembril 2009 esitatud hagi - Cusack-Gard'ner versus komisjon

(Kohtuasi F-76/09)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Belgia) (esindaja: solicitor Dr. John Temple Lang)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 22. juuni 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus, et tema haiguse raviga seotud kulud hüvitataks täies ulatuses.

Hageja nõuded

tühistada 22. juuni 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus;

tuvastada, et komisjoni 2. juuli 2007. aasta otsuse, millega kinnitatakse ravikulude hüvitamise üldised rakendussätted, II jaotise 3. peatükk ei ole EÜ artikli 241 alusel kohaldatav selles osas, mis:

näeb ette, et koduse hooldustöötaja majutus- ja toidukulud ei kuulu hüvitamisele, ja

kinnitab koduse hooldustöötaja kulude hüvitamise ülempiiri;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________