Language of document :

Kanne 14.9.2009 - Cusak-Gard'ner v. komissio

(Asia F-76/09)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Carolyn Cusak-Gard'ner (Wavre, Belgia) (edustaja: solicitor John Temple Lang)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus, joka koskee 22.6.2009 tehdyn sen päätöksen kumoamista, jolla hylättiin kantajan hakemus, jossa vaadittiin hänen sairautensa hoidosta aiheutuneiden kulujen korvaamista kokonaan

Vaatimukset

se 22.6.2009 tehty päätös on kumottava, jolla kantajan hakemus hylättiin

on todettava, että sairauskulujen korvaamista koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten vahvistamisesta 2.7.2007 tehdyn komission päätöksen II osaston 3 lukua ei sovelleta EU 241 artiklan nojalla

- siltä osin kuin siinä säädetään, että sairaana olevan henkilön kotihoitajan majoitus- ja ruokakustannuksia ei korvata

- siltä osin kuin siinä vahvistetaan sairaana olevan henkilön kotihoitajasta aiheutuvien korvattavien kustannusten enimmäismäärä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________