Language of document :

Beroep ingesteld op 14 september 2009 - Cusack-Gard'ner / Commissie

(Zaak F-76/09)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Carolyn Cusack-Gard'ner (Waver, België) (vertegenwoordiger: Dr John Temple Lang, Solicitor)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van 22 juni 2009 houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om volledige vergoeding te krijgen van de kosten die zij voor de behandeling van haar ziekte heeft gemaakt

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 22 juni 2009 houdende afwijzing van verzoeksters verzoek;

vaststelling dat hoofdstuk 3 van titel II van het besluit van de Commissie van 2 juli 2007 houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten, op grond van artikel 241 EG niet van toepassing is:

voor zover daarin is bepaald dat de kost en inwoning van een verpleger of verpleegster thuis niet worden vergoed, en

voor zover daarin een maximum wordt gesteld aan de vergoeding voor de kosten van een verpleger of verpleegster thuis;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

____________