Language of document :

Acțiune introdusă la 14 septembrie 2009 - Cusack-Gard'ner/Comisia

(Cauza F-76/09)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Belgia) (reprezentant: Dr John Temple Lang, Solicitor)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei din 22 iunie 2009 de respingere a cererii reclamantei de rambursare integrală a cheltuielilor determinate de tratamentul bolii acesteia

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 22 iunie 2009 de respingere a cererii reclamantei;

constatarea inaplicabilității capitolului III din titlul II din Decizia Comisiei din 2 iulie 2007 de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale, în temeiul articolului 241 CE;

în măsura în care se prevede nerambursarea cheltuielilor de cazare și hrană ale infirmierului sau ale infirmierei la domiciliu al bolnavului și

în măsura în care se stabilește un plafon pentru rambursarea cheltuielilor aferente infirmierului sau ale infirmierei la domiciliu al bolnavului;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________