Language of document :

Tožba, vložena 14. septembra 2009 - Cusack-Gard'ner proti Komisiji

(Zadeva F-76/09)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Belgija) (zastopnik: Dr John Temple Lang, Solicitor)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe z dne 22. junija 2009 o zavrnitvi prošnje tožeče stranke, naj se ji v celoti povrne stroške zdravljenja njene bolezni

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 22.junija 2009 o zavrnitvi prošnje tožeče stranke;

ugotovi naj se, da se poglavje 3, naslova II, Odločbe Komisije z dne 2. julija 2007 o splošnih izvedbenih določbah za povračilo stroškov zaradi bolezni v skladu s členom 241 Pogodbe ES ne uporablja:

- v delu, v katerem je določeno, da se stroški bivanja in prehrane bolničarja ali bolničarke na domu ne povrnejo, in

- v delu, v katerem je določena zgornja meja za povrnitev stroškov bolničarja ali bolničarke na domu;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________