Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 21. října 2009 - Ramaekers-Jørgensen v. Komise

(Věc F-74/08)1

"Úředníci - Daň Společenství - Stanovení - Sečtení výše osobní odměny a pozůstalostního důchodu - Způsob výběru daně - Okamžik srážky"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Vedlejší účastnice řízení podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: K. Zieleśkiewicz a M. Bauer, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o stanovení daně Společenství, ke které je žalobkyně povinna, sečtením výše její osobní odměny a pozůstalostního důchodu, jakož i rozhodnutí o zamítnutí žádosti o to, aby daň Společenství zatěžující její pozůstalostní důchod nemusela být odváděna předem, před jeho vyplacením, z částky její odměny, a jednak určení protiprávnosti článků 3 a 4 nařízení č. 260/68.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

D. Ramaekers-Jørgensen ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Komisí Evropských společenství.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 272, 25.10.2008, s. 52.