Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 21. oktober 2009 - Ramaekers-Jørgensen mod Kommissionen

(Sag F-74/08) 1

(Personalesag - fællesskabsskat- beregning - sammenlægning af det personlige vederlag og efterladtepension - de nærmere regler for opkrævningen af skatten - indeholdelsesdatoen)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgien) (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved K. Zieleśkiewicz og M. Bauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at beregne sagsøgerens fællesskabsskat ved at sammenlægge hendes personlige vederlag med efterladtepensionen samt af afslaget på hendes ansøgning om, at den del af fællesskabsskatten, der hviler på efterladtepensionen, ikke modregnes i hendes vederlag, før den skal betales. Dels bestrides lovligheden af artikel 3 og 4 i forordning nr. 260/68.

Konklusion

1)    Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

2)    Dominique Ramaekers-Jørgensen bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers omkostninger.

3)    Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 272 af 25.10.2008, s. 52.