Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.10.2009 - Ramaekers-Jørgensen v. komissio

(Asia F-74/08)1

(Henkilöstö - Yhteisön vero - Laskeminen - Henkilökohtaisen palkan ja jälkeen jääneen eläkkeen yhteenlaskeminen - Verotusmenetelmät - Ennakonpidätyksen ajankohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, jonka mukaan kantajan yhteisön vero lasketaan kumuloimalla hänen henkilökohtaisen palkkansa ja hänen jälkeen jääneen eläkkeensä määrä, sekä sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylätään vaatimus siitä, että yhteisön veroa, joka rasittaa kantajalle maksettavaa jälkeen jääneen eläkettä, ei perittäisi ennalta ennen eläkkeen maksamista hänen palkkansa määrästä. Toisaalta asetuksen N:o 260/68 3 ja 4 artiklan lainvastaisuuden toteaminen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Ramaekers-Jørgensen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan yhteisöjen komission oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 272, 25.10.2008, s. 52.