Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2009. október 21-i ítélete - Ramaekers-Jørgensen kontra Bizottság

(F-74/08. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Közösségi adó - Számítás - A személyes díjazás és a túlélő hozzátartozói nyugdíj összegének összeadása - Az adó beszedésének módja - A beszedés időpontja)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: K. Zieleśkiewicz és M. Bauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amely a felperest terhelő közösségi adót oly módon számítja, hogy a felperes személyes díjazása és a túlélő hozzátartozói nyugdíj összegét összeadja, valamint az arra irányuló kérelmet elutasító határozatának megsemmisítése, hogy a felperes túlélő hozzátartozói nyugdíját terhelő közösségi adót ne szedjék be előzetesen a díjazás összegéből, még a nyugdíj kifizetése előtt. Másrészt a 260/68 tanácsi rendelet 3. és 4. cikke jogellenességének megállapítása.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Dominique Ramaekers-Jørgensen maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Közösségek Bizottságának költségeit.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 272., 2008.10.25., 52. o.