Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 21. oktobra spriedums - Ramaekers-Jørgensen/Komisija

(lieta F-74/08) 1

Ierēdņi - Kopienu nodoklis - Aprēķināšana - Personīgā atalgojuma summas un apgādnieka zaudējuma pensijas summas saskaitīšana - Nodokļa iekasēšanas kārtība - Iekasēšanas datums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Dominique Ramaekers-Jørgensen, Genval (Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - K. Zieleśkiewicz un M. Bauer)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu aprēķināt no prasītājas iekasējamo Kopienu nodokli, saskaitot personīgā atalgojuma un apgādnieka zaudējuma pensijas summas, kā arī lēmumu noraidīt lūgumu, lai Kopienu nodokli, ar ko tiek aplikta apgādnieka zaudējuma pensija, neiekasētu pirms tās izmaksas, to atskaitot no atalgojuma, un, otrkārt, atzīt par nelikumīgu Padomes Regulas Nr. 260/68 3. un 4. pantu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Ramaekers-Jørgensen sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Kopienu Komisijas tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 272, 25.10.2008., 52. lpp.