Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 21. oktobra 2009 - Ramaekers-Jørgensen proti Komisiji

(Zadeva F-74/08)1

(Uradniki - Davek Skupnosti - Izračun - Kumuliranje zneskov osebnih prejemkov in družinske pokojnine - Načini odtegnitve davka - Trenutek odtegnitve)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: K. Zieleśkiewicz in M. Bauer, zastopnika)

Predmet zadeve

Prvič, razglasitev ničnosti sklepa OPI, da bo pri izračunu davka Skupnosti za tožečo stranko upošteval skupni znesek osebnih prejemkov in družinske pokojnine, ter odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke, da se davek Skupnosti, s katerim je obremenjena njena družinska pokojnina, ne bi predhodno odtegnil, to je pred izplačilom družinske pokojnine, od zneska njenih osebnih prejemkov. Drugič, ugotovitev nezakonitosti členov 3 in 4 Uredbe Sveta št. 260/68.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

D. Ramaekers-Jørgensen nosi svoje stroške in stroške Komisije Evropskih skupnosti.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 272, 25.10.2008, str. 52.