Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2009 - Ramaekers-Jørgensen mot kommissionen

(Mål F-74/08)1

(Tjänstemän - Gemenskapsskatt - Beräkning - Sammanläggning av lön och efterlevandepension - Metoder för uppbörd av skatt - Uppbördstidpunkt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och D. Martin)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: K. Zieleśkiewicz och M. Bauer)

Saken

Dels ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att beräkna sökandens gemenskapsskatt genom att lägga samman hennes lön och efterlevandepension, samt av beslutet om avslag på ansökan om att gemenskapsskatten på hennes efterlevandepension inte ska tas ut från hennes lön i förskott, innan dess att efterlevandepensionen utbetalats, dels fastställande av att artiklarna 3 och 4 i rådets förordning nr 260/68 är rättsstridiga.

Domslut

Talan ogillas.

Dominique Ramaekers-Jørgensenska ska bära sin rättegångskostnad och ersätta Europeiska gemenskapernas kommissions rättegångskostnad.

Europeiska unionens råd ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 272, s. 52, 25.10.2008.