Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 21. října 2009 - V v. Komise

(Věc F-33/08)1

"Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Přijímání - Odmítnutí přijetí pro tělesnou nezpůsobilost k výkonu práce - Regulérnost postupu - Regulérnost vstupní lékařské prohlídky - Přípravné akty"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: V (Brusel, Belgie) (zástupci: C. Ronzi, A. Grauling a É. Boigelot, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Lozano Palacios a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým bylo žalobkyni oznámeno, že nesplňuje požadavky na tělesnou způsobilost stanovené pro výkon práce, a návrh na náhradu za nemajetkovou a majetkovou újmu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a polovinu nákladů řízení vynaložených V.

V ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 158, 21.6.2008, s. 26.