Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 oktober 2009 - V mot kommissionen

(Mål F-33/08)1

(Personalmål - Kontraktsanställda - Rekrytering - Beslut att inte anställa grundat på fysisk olämplighet för tjänsteutövningen - Huruvida förfarandet gått rätt till - Huruvida den läkarundersökning som är ett villkor för anställning gått rätt till - Förberedande åtgärder)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: V (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna C. Ronzi, A. Grauling och É. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L. Lozano Palacios och D. Martin)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 15 maj 2007, genom vilket sökanden informerades om att denne inte uppfyllde kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen, samt yrkande om ersättning för ideell och materiell skada.

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska gemenskapernas kommission ska bära sin rättegångskostnad och ersätta hälften av V:s rättegångskostnad.

V ska bära halva sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 158, s. 26, 21.6.2008.