Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.10.2009 - Y v. komissio

(Asia F-29/08)1

(Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Irtisanominen ilmeisen soveltumattomuuden perusteella - Riittämätön käytös viranhoidossa)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Y (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J.-P. Keppenne ja L. Lozano Palacios)

Oikeudenkäynnin kohde

Viranomaisen, jolla on oikeus tehdä palvelukseenottoa koskevia sopimuksia, 24.5.2007 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja irtisanottiin sopimussuhteisena toimihenkilönä viranhoitoon liittyvän riittämättömän käytöksen perusteella, ja aineellisen ja aineettoman vahingon korvaaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Y vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 116, 9.5.2008, s. 35.