Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2009. október 7-i ítélete - Y kontra Bizottság

(F-29/08. sz. ügy)1

(Szerződéses alkalmazottak - Nyilvánvaló alkalmatlanság miatti elbocsátás - A feladatok teljesítése során tanúsított nem megfelelő magatartás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Y (Brüsszel, Belgium) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J.-P. Keppenne és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság 2007. május 24-i, a felperes szerződéses alkalmazotti munkaviszonyát a feladatok teljesítése során tanúsított nem megfelelő magatartás miatt megszüntető határozatának megsemmisítése, valamint vagyoni és nem vagyoni kártérítés fizetése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Y-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 116., 2008.5.9., 35. o.