Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 7 octombrie 2009 - Y/Comisia

(Cauza F-29/08)1

(Agenți contractuali - Concediere pentru inaptitudine vădită - Conduită insuficientă în cadrul serviciului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Y (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: M. J.-P. Keppenne și L. Lozano Palacios, agenți)

Obiectul

Anularea Deciziei din 24 mai 2007 a autorității abilitate să încheie contractele de muncă (AACM) de a concedia reclamantul, agent contractual, din cauza conduitei sale pretins insuficiente în cadrul serviciului și repararea prejudiciului material și moral

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Y suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 116, 9.5.2008, p. 35.