Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 7. októbra 2009 - Y/Komisia

(vec F-29/08)1

(Zmluvný zamestnanec - Prepustenie pre zjavne nedostatočnú prácu - Nedostatočné správanie sa v službe)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Y (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J.-P. Keppenne a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Orgánu oprávneného na uzatvorenie pracovnej zmluvy z 24. mája 2007 o prepustení žalobcu ako zmluvného zamestnanca z dôvodu jeho údajne nedostatočného správania sa v službe a náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Y znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 116, 9.5.2008, s. 35.