Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. septembri 2009. aasta otsus - Behmer versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-16/08)1

(Ametnikud - Teenetepunktide andmise kord Euroopa Parlamendis - Põhjendamiskohustuse rikkumine - Põhjenduste esitamine kohtumenetluse käigus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Joachim Behmer (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: C. Burgos ja R. Ignătescu)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus, millega hagejale anti 2004. ja 2006. aasta eest kaks teenetepunkti.

Kohtuotsuse resolutsioon

Puudub vajadus otsuse tegemiseks hagi suhtes, mis on suunatud Euroopa Parlamendi 4. juuni 2007. aasta otsuse vastu, millega Joachim Behmerile anti 2004. aasta eest kaks teenetepunkti.

Tühistada Euroopa Parlamendi 26. juuni 2007. aasta otsus, millega Joachim Behmerile anti 2006. aasta eest kaks teenetepunkti.

Mõista pool Joachim Behmeri kohtukuludest välja Euroopa Parlamendilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Joachim Behmer kannab ise pool oma kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 116, 9.5.2008, lk 32.