Language of document :

Personaldomstolens dom av den 10 september 2009 - Behmer mot Europaparlamentet

(Mål F-16/08)(1)

(Tjänstemän - Europaparlamentets förfarande för tilldelning av meritpoäng - Åsidosättande av motiveringsskyldigheten - Motivering anförs under rättegången)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Joachim Behmer (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: C. Burgos och R. Ignătescu)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att tilldela sökanden två meritpoäng år 2004 och år 2006.

Domslut

Det saknas anledning att pröva talan i den del den är riktad mot Europaparlamentets beslut av den 4 juni 2007 att tilldela Joachim Behmer två meritpoäng för år 2004.

Europaparlamentets beslut av den 26 juni 2007 att tilldela Joachim Behmer två meritpoäng för år 2006 ogiltigförklaras.

Europaparlamentet ska bära sin rättegångskostnad och ersätta hälften av Joachim Behmers rättegångskostnad.

Joachim Behmer ska bära hälften av sin rättegångskostand.

____________

1 - ) EUT C 116, 9.5.2008, s. 12.