Language of document :

Жалба, подадена на 26 октомври 2009 г. - Gagalis/Conseil

(Дело F-89/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Spyridon Gagalis (Kraainem, Белгия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Жалба, целяща отмяна на решението на ответника за отказ да възстанови на жалбоподателя разходите в размер на 75%, свързани с балнеолечение, на основание член 73 от Правилника.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ответника от 9 декември 2008 г., за което жалбоподателят е уведомен на 22 декември 2008 г., с което му се отказва възстановяване на разходите в размер на 75%, свързани с балнеолечение, на основание член 73 от Правилника;

да се отмени решението от 15 юли 2009 г., за което жалбоподателят е уведомен на 17 юли 2009 г., с което се отхвърля подадената от жалбоподателя жалба по административен ред относно възстановяване на разходите в размер на 75%, свързани с балнеолечение, на основание член 73 от Правилника;

да се осъди Съветът да плати на жалбоподателя допълнителна сума в размер на 1 551,38 EUR, заедно с лихвите за забава;

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________