Language of document :

Žaloba podaná dne 26. října 2009 - Gagalis v. Rada

(Věc F-89/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí žalované o zamítnutí náhrady veškerých výdajů žalobce spojených s lázeňskou péčí ve výši 75 % podle článku 73 služebního řádu.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí žalované ze dne 9. prosince 2008, které bylo žalobci oznámeno dne 22. prosince 2008 a kterým se zamítá náhrada veškerých výdajů žalobce spojených s lázeňskou péčí ve výši 75 % podle článku 73 služebního řádu;

zrušit rozhodnutí ze dne 15. července 2009, které bylo žalobci oznámeno dne 17. července 2009 a kterým se zamítá stížnost žalobce týkající se náhrady veškerých výdajů spojených s lázeňskou péčí ve výši 75 % podle článku 73 služebního řádu;

uložit Radě, aby žalobci zaplatila dodatečnou částku ve výši 1 551,38 eur, navýšenou o úroky z prodlení;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________