Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 26. oktobrī - Gagalis/Padome

(lieta F-89/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Spyridon Gagalis, Kraainem (Beļģija) (pārstāvis - N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu atteikt prasītājam atlīdzināt 75 % no visiem izdevumiem, kas saistīti ar termisko terapiju, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas 2008. gada 9. decembra lēmumu, kas prasītājam ir darīts zināms 2008. gada 22. decembrī un ar kuru ir atteikts prasītājam atlīdzināt 75 % no visiem izdevumiem, kas saistīti ar termisko terapiju, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu;

atcelt 2009. gada 15. jūlija lēmumu, kas prasītājam ir darīts zināms 2009. gada 17. jūlijā un ar kuru ir noraidīta prasītāja sūdzība par visu izdevumu, kas saistīti ar termisko terapiju, atlīdzību 75 % apmērā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu;

piespriest Padomei atlīdzināt prasītājam papildu summu EUR 1 551,38 apmērā, pieskaitot nokavējuma procentus;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________