Language of document :

Beroep ingesteld op 26 oktober 2009 - Gagalis / Raad

(Zaak F-89/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Spyridon Gagalis (Kraainem, België) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Beroep tot nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende weigering om verzoeker uit hoofde van artikel 73 van het Statuut 75 % vergoeding te geven van alle kosten in verband met een bronkuur

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het op 22 december 2008 ter kennis van verzoeker gebracht besluit van de verwerende partij van 9 december 2008 houdende weigering om hem uit hoofde van artikel 73 van het Statuut 75 % vergoeding te geven van alle kosten in verband met een bronkuur;

nietigverklaring van het op 17 juli 2009 ter kennis van verzoeker gebrachte besluit van 15 juli 2009 tot afwijzing van zijn klacht betreffende 75 % vergoeding van alle kosten in verband met een bronkuur uit hoofde van artikel 73 van het Statuut;

veroordeling van de Raad tot betaling aan verzoeker van een aanvullend bedrag van 1 551,38 EUR, vermeerderd met vertragingsrente;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten.

____________