Language of document :

Talan väckt den 26 oktober 2009 - Gagalis mot rådet

(Mål F-89/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av svarandens beslut att vägra sökanden återbetalning med 75 procent av samtliga kostnader hänförliga till en brunnskur enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 9 december 2008, vilket delgavs sökanden den 22 december 2008, enligt vilket denne vägrades återbetalning med 75 procent av samtliga kostnader hänförliga till en brunnskur enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna,

ogiltigförklara beslutet av den 15 juli 2009, vilket delgavs sökanden den 17 juli 2009, om avslag av sökandens klagomål avseende återbetalning med 75 procent av samtliga kostnader hänförliga till en brunnskur enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta rådet att betala till sökanden ett ytterligare belopp på 1 551,38 euro jämte dröjsmålsränta, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________