Language of document :

Žaloba podaná dne 19. října 2009 - Rossi Ferreras v. Komise

(Věc F-85/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Francisco Rossi Ferreras (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení hodnotící zprávy služebního postupu žalobce za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002.

Návrhové žádání žalobce

zrušit hodnotící zprávu služebního postupu žalobce za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________