Language of document :

Tožba, vložena 19. oktobra 2009 - Rossi Ferreras proti Komisiji

(Zadeva F-85/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002.

Predlogi tožeče stranke

Karierno ocenjevalno poročilo tožeče stranke za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002 naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________