Language of document :

Žaloba podaná dne 16. října 2009 - Larue a Seigneur v. Evropská centrální banka

(Věc F-84/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Emmanuel Larue a Olivier Seigneur (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Žádost o zrušení výplatních pásek za leden 2009

Návrhové žádání žalobců

zrušit výplatní pásku za leden 2009;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádostí o přezkum a stížnosti podané žalobci, tedy rozhodnutí ze dne 20. dubna 2009 a 6. srpna 2009;

v rámci organizačních procesních opatření vyzvat žalovanou, aby předložila svůj správní spis a přinejmenším dokumenty pocházející od GŘ-H a předložené výkonné radě týkající se GSA ("General Salary Adjustment" - obecných úprav platu) pro rok 2009, návrh GSA pro rok 2009, dokumenty GŘ-H předložené radě guvernérů týkající se GSA 2009, rozhodnutí rady guvernérů o GSA pro rok 2009;

uložit žalované zaplatit náhradu škody a úroky k napravení újmy žalobců, jež spočívá v přiznání 5000 eur na žalobce z důvodu ztráty kupní síly ode dne 1. ledna 2009, v přiznání doplatků odpovídající odměny o 1,5 % za období od 1. ledna 2009 a v použití úroku na částku doplatků platu žalobců od data jejich příslušné doby splatnosti až do jejich platby. Tato úroková míra musí být vypočtena na základě míry určené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování, použitelné pro dotčené období, zvýšené o dva body;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________