Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 16ης Οκτωβρίου 2009 - Larue και Seigneur κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(Υπόθεση F-84/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: Emmanuel Larue και Olivier Seigneur (Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία) (εκπρόσωπος: L. Levi, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα περί ακυρώσεως των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας του Ιανουαρίου 2009.

Αιτήματα των προσφευγόντων-εναγόντων

Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας του Ιανουαρίου 2009·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει τις αποφάσεις περί απορρίψεως των αιτήσεων επανεξετάσεως και των διοικητικών ενστάσεων που υπέβαλαν οι προσφεύγοντες-ενάγοντες, αποφάσεις οι οποίες έχουν ημερομηνία, αντιστοίχως, την 20ή Απριλίου 2009 και την 6η Αυγούστου 2009·

στο πλαίσιο των μέτρων οργανώσεως της διαδικασίας, να καλέσει την καθής-εναγομένη να προσκομίσει τον διοικητικό φάκελό της και, τουλάχιστον, τα προερχόμενα από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϋπολογισμού και Οργάνωσης (στο εξής: ΓΔ Η) έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί στην εκτελεστική επιτροπή και τα οποία αφορούν τη γενική μισθολογική αναπροσαρμογή (General Salary Adjustment - στο εξής: GSA) για το 2009, την πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής σχετικά με την GSA για το 2009, τα προερχόμενα από τη ΓΔ Η έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο και τα οποία αφορούν την GSA για το 2009, την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την GSA για το 2009·

να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να καταβάλει αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας των προσφευγόντων-εναγόντων, η οποία συνίσταται στην καταβολή ποσού 5.000 ευρώ ανά προσφεύγοντα-ενάγοντα λόγω απωλείας αγοραστικής δυνάμεως ύστερα από την 1η Ιανουαρίου 2009, σε καθυστερούμενες αποδοχές αντιστοιχούσες στην αύξηση του μισθού των προσφευγόντων-εναγόντων κατά 1,5% από 1ης Ιανουαρίου 2009 και στην επιβολή τόκων επί του ποσού των καθυστερούμενων αποδοχών των προσφευγόντων-εναγόντων από την αντίστοιχη ημερομηνία κατά την οποία το ποσό αυτό είχε καταστεί απαιτητό και μέχρι της καταβολής. Το σχετικό επιτόκιο πρέπει να υπολογισθεί βάσει του επιτοκίου το οποίο έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως, όπως ίσχυε κατά την κρίσιμη περίοδο, προσαυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες·

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

____________