Language of document :

Acțiune introdusă la 16 octombrie 2009 - Larue şi Seigneur/Banca Centrală Europeană

(Cauza F-84/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Emmanuel Larue şi Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a fișelor de salariu pe luna ianuarie 2009

Concluziile reclamanților

Anularea fișei de salariu pe luna ianuarie 2009;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor din 20 aprilie 2009 și din 6 august 2009 de respingere a cererilor de reexaminare și a reclamaţiilor formulate de reclamanţi;

solicitarea pârâtei să prezinte, cu titlu de măsuri de organizare a procedurii, dosarul administrativ și, cel puţin, documentele provenite de la DG-H și supuse Comitetului executiv referitoare la GSA pentru anul 2009, propunerea Comitetului executiv privind GSA pentru anul 2009, documentele provenind de la DG-H supuse Consiliului guvernatorilor referitoare la GSA pentru anul 2009, decizia Consiliului guvernatorilor cu privire la GSA pentru anul 2009;

obligarea pârâtei la acordarea de daune-interese pentru repararea prejudiciului reclamanților, constând, pe de o parte, din acordarea a 5 000 de euro pentru fiecare reclamant, din cauza unei pierderi a puterii de cumpărare după 1 ianuarie 2009, din restanțele de plată corespunzătoare unei creșteri a salariului reclamanților de 1,5% începând cu 1 ianuarie 2009 și în aplicarea unei dobânzi asupra sumei restanțelor de plată ale reclamanților de la scadența acestora și până la data plății. Această rată a dobânzii trebuie calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabilă pe perioada avută în vedere, majorată cu două puncte;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________