Language of document :

Tožba, vložena 16. oktobra 2009 - Larue in Seigneur proti Evropski centralni banki

(Zadeva F-84/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Emmanuel Larue in Olivier Seigneur (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnik : L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti plačilnega lista za januar 2009.

Predlogi tožečih strank

Plačilni list za januar 2009 naj se razglasi za ničnega.

Odločbi z dne 20. aprila 2009 in z dne 6. avgusta 2009, ki se nanašata na zavrnitev predlogov za ponovni pregled in pritožb, ki sta jih vložili tožeči stranki, naj se, če je treba, razglasita za nični.

Iz naslova ukrepov procesnega vodstva naj se toženo stranko pozove k predložitvi upravnega spisa, vsaj dokumentov DG-H glede splošne prilagoditve plač za leto 2009, ki so bili predloženi izvršilnemu odboru, dokumentov DG-H glede splošne prilagoditve plač za leto 2009, ki so bili predloženi Svetu guvernerjev in odločbe Sveta guvernerjev o splošni prilagoditvi plač za leto 2009.

Toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za škodo, nastalo tožečima strankama, in sicer 5000 EUR na tožečo stranko, ker se jima je od 1. januarja 2009 zmanjšala kupna moč, izplačilo razlike v plači od 1. januarja 2009, ki ustreza povišanju plače tožečih strank za 1,5 % in za katero se obračunajo obresti na zneske dolgovanih razlik v plači tožečih strank od njihove zapadlosti do plačila. Obrestna mera se izračuna na podlagi stopnje, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne transakcije ponovnega financiranja in ki velja v zadevnem obdobju, povečane za dve odstotni točki.

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________