Language of document :

2009 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-81/09)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies atmetamas ieškovo prašymas panaikinti Komisijos sprendimą dėl palūkanų už praleistą terminą, mokėtinų nuo 2005 m. birželio mėn. iki 2008 m. balandžio mėn. pervestos invalidumo pašalpos, skaičiavimo panaikinimas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą, kad ir kokios formos jis būtų, kuriuo atsakovė iš dalies atmetė 2008 m. rugsėjo 8 d. prašymą, t. y. sprendimą, kad ir kokios formos jis būtų, dėl Komisijos paskaičiuotų ir ieškovui pervestų palūkanų už praleistą terminą, kurios turėjo būti mokamos nuo kiekvienos kas mėnesį nuo 2005 m. birželio mėn. iki 2008 m. balandžio mėn. (toliau - atitinkamas laikotarpis) pervedamos invalidumo pašalpos sumos dalies. Šios palūkanos ieškovui buvo sumokėtos vieną kartą - 2008 m. gegužės 29 d. (2008 m. gegužės 28 d. nurodymas sumokėti), nors turėjo būti mokamos kiekvieno atitinkamo laikotarpio mėnesio pabaigoje ir jų suma buvo mažesnė už ta, kurią ieškovas gautų, jei palūkanos būti paskaičiuotos ir pervestos taikant 2008 m. rugsėjo 8 d. prašyme nurodytus kriterijus: a) 2008 m. gegužės 29 d. būtų laikoma dies ad quem; b) mėnesio, einančio po mėnesio, kurį ieškovui turėtų būti sumokėta kiekviena iš nagrinėjamų mėnesinių sumų dalis, pirmoji diena būtų laikoma dies a quo; c) būtų taikoma 10% metinė palūkanų norma kasmet kapitalizuojant.

Panaikinti 2008 m. gruodžio 16 d. raštą, tiek kiek jis nenaudingas ieškovui, t. y. tas jo dalis, kuriose Komisija iš dalies atmeta 2008 m. rugsėjo 8 d. prašymą ir paskaičiuoja bei perveda sumą, mažesnę nei ta, kuri būtų sumokėta, jei būtų taikomi 2008 m. rugsėjo 8 d. prašyme nurodyti kriterijai.

Priteisti iš atsakovės ieškovui palūkanų, paskaičiuotų taikant 2008 m. rugsėjo 8 d. prašyme nurodytus kriterijus, ir realiai sumokėtų palūkanų sumos skirtumą, prireikus EB 241 straipsnio pagrindu (buvęs EB 184 straipsnis) netaikant šioje byloje finansinio reglamento nuostatų, susijusių su Komisijos skolai asmeniui, kuriam taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, taikytinos palūkanų normos nustatymo kriterijais ir su palūkanų kapitalizavimu.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas, mokesčius ir atlyginimus, susijusius su šioje byloje pateiktu ieškiniu.

Prireikus, panaikinti sprendimą, kad ir kokios formos jis būtų, kuriuo buvo atmestas jo 2009 m. vasario 18 d. skundas ir 2009 m. gegužės 29 d. raštas.

____________