Language of document :

Acțiune introdusă la 28 septembrie 2009 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-81/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de respingere în parte a cererii reclamantului de anulare a deciziei Comisiei privind calcularea dobânzilor de întârziere datorate pentru alocația de invaliditate care i-a fost plătită în perioada iunie 2005-aprilie 2008

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei (denumită în continuare "decizia atacată"), oricare ar fi forma acesteia, de respingere în parte de către pârâtă a cererii din 8 septembrie 2008 (denumită în continuare "cererea din 8 septembrie 2008"), atașată prezentei cereri introductive (denumită în continuare "cererea") ca anexa A.1, mai exact anularea deciziei, oricare ar fi forma acesteia, prin care Comisia a calculat și a plătit reclamantului dobânzile de întârziere pe care i le datora pentru fiecare dintre părțile din cuantumurile lunare ale alocației de invaliditate care i-a fost plătită, care, în ceea ce privește perioada iunie 2005-aprilie 2008 (denumită în continuare "perioada vizată"), i-au fost plătite într-o singură tranșă, la 29 mai 2008, cu data de 28 mai 2008, în loc să îi fie plătite la sfârșitul fiecărei luni din perioada vizată, și într-un cuantum inferior celui care ar fi fost calculat și plătit în cazul în care ar fi fost aplicate criteriile cuprinse în cererea din 8 septembrie 2008, și anume dacă: a) 29 mai 2009 ar fi fost considerată dies ad quem; b) prima zi a lunii următoare celei în cursul căreia părți din cuantumurile lunare în cauză ar fi trebuit plătite reclamantului ar fi fost reținută ca dies a quo; c) rata dobânzii aplicată ar fi fost 10 % pe an, cu capitalizare anuală;

anularea notei din 16 decembrie 2008 cu numărul PMO4/JALS/JM D(2008) 20982, atașată prezentei cereri ca anexa A.2, în măsura în care este defavorabilă reclamantului, mai exact a părților în care Comisia a respins în parte cererea din 8 septembrie 2008 și în care a calculat și a plătit dobânzi într-un cuantum inferior celui care ar fi fost calculat și plătit în cazul în care ar fi fost aplicate criteriile cuprinse în cererea din 8 septembrie 2008;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a diferenței dintre cuantumul dobânzilor calculate potrivit criteriilor cuprinse în cererea din 8 septembrie 2008 și cuantumul dobânzilor plătite efectiv, dacă este cazul fără aplicarea în prezentul litigiu, în temeiul articolului 241 (fostul articol 184) CE, a pasajelor din regulamentul financiar aplicabile bugetului general al Comunităților Europene în privința criteriilor de determinare a ratei dobânzii care corespunde unei datorii a Comisiei față de o persoană căreia îi este aplicabil statutul, precum și în domeniul capitalizării dobânzilor;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a unei dobânzi de 10 % pe an cu capitalizare anuală, începând cu 29 mai 2008 și până la plata efectivă, pentru diferența dintre dobânzi, precum și plata sumei de un euro, dacă este cazul, fără aplicarea în prezentul litigiu, în temeiul articolului 241 (fostul articol 184) CE, a pasajelor din regulamentul financiar aplicabile în privința criteriilor de determinare a ratei dobânzii care corespunde unei datorii a Comisiei față de o persoană căreia îi este aplicabil statutul, precum și în domeniul capitalizării dobânzilor;

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată și a onorariilor aferente prezentei acțiuni;

în cazul în care se dovedește necesar, anularea deciziei, oricare ar fi forma acesteia, de respingere a reclamației din 18 februarie 2009 și a notei din 29 mai 2009.

____________