Language of document :

Προσφυγή -αγωγή της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 - Luigi Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-78/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής-εναγόμενη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του προσφεύγοντος-ενάγοντος για απόδοση των δικαστικών εξόδων στην υπόθεση Τ-18/04, στην οποία καταδικάσθηκε η καθής-εναγόμενη με απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Ιουνίου 2008. Επικουρικώς, να υποχρεώσει την καθής-εναγόμενη σε αποκατάσταση της υλικής ζημίας και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος - ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιεβλήθη απόφαση, η οποία έδωσε λαβή για την εκ μέρους της καθής-εναγομένης απόρριψη της από 22 Σεπτεμβρίου 2008 αιτήσεώς του·

να ακυρώσει, καθόσον παρίσταται αναγκαίο, την ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιεβλήθη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η από 8 Απριλίου 2009 διοικητική ένστασή του·

να υποχρεώσει την καθής-εναγόμενη να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 15.882,31 ευρώ, πλέον τόκων προς ετήσιο επιτόκιο 10% και με ετήσια κεφαλαιοποίηση από της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως, ήτοι από 22 Σεπτεμβρίου 2008, μέχρι σήμερα, προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας που υπέστη εκ της επίμαχης αποφάσεως κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε αμέσως ανωτέρω·

να υποχρεώσει, κατά δίκαιη κρίση, την καθής-εναγόμενη να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 6.500,00 ευρώ, ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό το οποίο το Πρωτοδικείο θα καθορίσει ως δίκαιο και εύλογο, ως χρηματική ικανοποίηση για την προκληθείσα εκ της επίμαχης αποφάσεως ηθική βλάβη κατά το χρονικό διάστημα από της εκδόσεως αυτής μέχρι σήμερα·

να υποχρεώσει την καθής-εναγόμενη να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από την επομένη της ασκήσεως της υπό κρίσεως προσφυγής-αγωγής έως την ημερομηνία κατά την οποία η από 22 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησή του θα γίνει δεκτή στο σύνολό της και άνευ εξαιρέσεων, όπως επίσης και έως την ημερομηνία κατά την οποία θα υλοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις ή υλικές πράξεις, μηδεμίας εξαιρουμένης, το ποσό των 5 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό το οποίο το Πρωτοδικείο θα καθορίσει ως δίκαιο και εύλογο, ποσό αντιστοιχούν στην πρώτη ημέρα εκάστου μηνός σε συνάρτηση με τα γεγενημένα δικαιώματα του προηγούμενου μηνός, ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εκ της προσβαλλόμενης αποφάσεως κατά το προαναφερθέν διάστημα·

να καταδικάσει την καθής-εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας.

____________