Language of document :

2009 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-78/09)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo atmesti ieškovo prašymą atlyginti byloje T-18/04 patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios iš atsakovės buvo priteistos 2008 m. birželio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu, panaikinimas. Be to, ieškovo patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimas iš atsakovės.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti bet kokios formos sprendimą, kuriuo atsakovė atmetė 2008 m. rugsėjo 22 d. prašymą.

Prireikus, panaikinti bet kokios formos sprendimą, kuriuo buvo atmestas 2009 m. balandžio 8 d. skundas.

Nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui 15 882,31 EUR sumą ir 10 % metines palūkanas, taikant metinę kapitalizaciją, nuo 2008 m. rugsėjo 22 d. prašymo pateikimo dienos iki šios dienos kaip turtinės žalos, kurią ieškovas patyrė dėl skundžiamo sprendimo per pirmiau nurodytą laikotarpį, atlyginimą.

Nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui pro bono et ex aequo 6 500,00 EUR arba didesnę ar mažesnę sumą, kurią Teismas manys esant teisinga, kaip neturtinės žalos, įskaitant žalą gyvenimo kokybei, kurią ieškovas patyrė dėl skundžiamo sprendimo per laikotarpį nuo sprendimo priėmimo dienos iki šios dienos, atlyginimą.

Nurodyti atsakovei už kiekvieną laikotarpio nuo rytojaus dienos iki dienos, kai visiškai ir be išimties bus patenkintas 2008 m. rugsėjo 22 d. prašymas ir bus priimti visi be išimties su tuo susiję sprendimai ar materialiniai aktai, dieną sumokėti ieškovui 5 EUR arba didesnę ar mažesnę sumą, kurią Teismas manys esant teisinga, pervestiną pirmąją kiekvieno mėnesio dieną už praėjusį mėnesį kaip žalos, kurią ieškovas patyrė dėl skundžiamo sprendimo per pirmiau nurodytą laikotarpį, atlyginimas.

Priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

____________