Language of document :

Beroep ingesteld op 17 september 2009 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-78/09)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek strekkende tot vergoeding van de kosten gemaakt in zaak T-18/04, waarin de verwerende partij is verwezen bij arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2008. Voorts, veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van verzoekers materiële en immateriële schade.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit van de verwerende partij houdende afwijzing van het verzoek van 22 september 2008;

voor zover nodig, nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit houdende afwijzing van de klacht van 8 april 2009;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 15 882,31 EUR, vermeerderd met een vertragingsrente van 10 % per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf de dag van het verzoek van 22 september 2008 tot op heden, ter vergoeding van de materiële schade die hij heeft geleden door het bestreden besluit in de voormelde periode;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van het bedrag van 6 500 EUR, pro bono et ex aequo, dan wel van elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en redelijk acht ter vergoeding van verzoekers immateriële schade en de afbreuk aan zijn levenskwaliteit ten gevolge van het bestreden besluit gedurende de periode vanaf de vaststelling van dat besluit tot op heden;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker, voor elke dag tussen morgen en de dag waarop het verzoek van 22 september 2008 volledig zal zijn ingewilligd en waarop alle daarop betrekking hebbende besluiten zullen zijn genomen, van het bedrag van 5 EUR dan wel van elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en redelijk acht, te betalen op de eerste dag van elke maand voor rechten die in de vorige maand zijn ontstaan, ter vergoeding van de schade die verzoeker in de voormelde periode door het bestreden besluit heeft geleden;

veroordeling van de verwerende partij in alle kosten en honoraria van deze procedure.

____________