Language of document :

Acțiune introdusă la 17 septembrie 2009 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-78/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului de obţinere a rambursării cheltuielilor de judecată efectuate în cauza T-18/04 la suportarea cărora pârâta a fost obligată prin Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă din 10 iunie 2008. În plus, obligarea pârâtei la repararea daunelor materiale și morale cauzate reclamantului.

Concluziile reclamantului

anularea deciziei, indiferent de forma acesteia, de respingere, de către pârâtă, a cererii din 22 septembrie 2008;

anularea, în măsura în care este necesară, a deciziei, indiferent de forma acesteia, de respingere a reclamaţiei din 8 aprilie 2009;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 15 882,31 euro, majorată cu dobânzi de întârziere de 10% pe an cu capitalizare anuală, cu începere din ziua cererii, 22 septembrie 2008, până în prezent, cu titlu de reparare a daunelor materiale suferite de reclamant din cauza deciziei atacate și care s-au produs în cursul perioadei menţionate anterior;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, ex aequo et bono, a sumei de 6 500 euro sau a oricărei sume superioare sau inferioare acestui cuantum pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă, cu titlu de reparare a daunelor morale și existenţiale suferite de reclamant din cauza deciziei atacate și care s-a uprodus în perioada de la data adoptării acestei decizii și până în prezent;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, pentru fiecare zi scursă între ziua următoare introducerii acţiunii și ziua în care s-ar admite în întregime și fără nici o excepţie cererea din 22 septembrie 2008 și în care deciziile sau actele aferente acesteia ar fi adoptate fără excepţie, a sumei de 5 euro sau a oricărei sume superioare sau inferioare acestui cuantum pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă, sumă ce ar trebui plătită în prima zi a fiecărei luni pe baza drepturilor scadente în luna precedentă, cu titlu de reparare a daunelor suferite de reclamant din cauza deciziei atacate și care s-au produs în cursul perioadei menţionate anterior;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________